Portfolio

Hieronder staan enkele opdrachtgevers van Crowd Communicatie.

Stichting Cognitief Talent
Voor deze ideële stichting fungeert Crowd Communicatie als projectleider voor de jaarlijkse landelijke kenniswedstrijd de Toptoets. Deze uitdagende wedstrijd is er speciaal voor leerlingen die meer uitdaging willen! Zij hebben meer in huis en willen dit graag laten zien. De taken bestaan onder meer uit het aansturen van het team, regelen van ambassadeurs, mediawoordvoering, marketing en sponsorzaken en praktische organisatie. Ook fungeert Crowd Communicatie als hoofd van het team de schakel naar het bestuur.

 Woensdag 20 mei was de finale van de Toptoets 2015! Het was een groot succes, NOS Jeugdjournaal was er zelfs bij.
Bekijk hier het filmpje.

Jelle Jolles

Voor prof.dr. Jelle Jolles redigeert Crowd Communicatie regelmatig artikelen. De redactie bestaat uit het lezen van het artikel en het aangeven van tekst- en taalsuggesties voorafgaand aan publicatie in populaire vaktijdschriften als van Twaalf tot Achtien en de wereld van Het Jonge Kind.
Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren.

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen
De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden omvat onder meer de vakgebieden filosofie, godsdienstwetenschappen, (kunst)geschiedenis, letterkunde, taalkunde en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Dankzij de brede wereldwijde expertise en de internationale gerichtheid is de faculteit een van de sterkste merken binnen de Universiteit Leiden. Voor de faculteit ontwierp ik met een gevarieerd team na doelgroeponderzoek een speciale arbeidsmarktcampagne. Inmiddels ontwikkelt Crowd Communicatie ook regelmatig filmpjes en zorgde ervoor dat het Humanities Career Event weer volop leeft onder studenten.

OOG onderwijs en jeugd
Over Onderwijs Gesproken (OOG) is een zelfstandig bureau dat schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, lokale overheden en instellingen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn adviseert en ondersteunt. De adviseurs die er werken zijn gespecialiseerd in Passend onderwijs, brede schoolontwikkeling of het op bestuurlijk vlak bewaken van de onderwijskwaliteit, het voeren van een salarisadministratie, personeelszaken, ICT of andere beleid- en beheersmatige zaken. Crowd Communicatie verzorgt de redactie van enkele opdrachtgevers van OOG.  Klik hier voor een voorbeeld.

Balans
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Voor Balans ontwikkelde ik een online enquête over wat ouders vinden van 'etiketten' als ADHD, PDD-NOS, dyslexie of MCDD, die hun kinderen soms meekrijgen. Zijn ze onmisbaar, beknellend of nog anders? In Balans Magazine verschijnen binnenkort twee artikelen van mijn hand naar aanleiding van het onderzoek: een met daarin de onderzoeksresultaten en een waarin ouders wat uitgebreider aan het woord komen over hun ervaringen.

NCDO
NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn over internationale samenwerking en het belang van Nederland om op dit terrein actief te zijn. NCDO doet onderzoek, verstrekt kennis en advies, stimuleert publiek debat en is actief in onderwijs en educatie. Zij werkt daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap. NCDO wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wegens een zwangerschapsverlof nam Crowd Communicatie de projectorganisatie van UN&me (de dag van de VN) over. Verder organiseerde Crowd Communicatie dit evenement met prinses Laurentien. De resultaten van de kinderbarometer verscheen die dag op de voorpagina van dagblad Trouw.

Fenêtre
Fenêtre helpt organisaties met internetoplossingen. Zij leveren advies, ontwerp, ontwikkeling en implementatie op het gebied van internet business solutions en online webapplicaties. Voor de nieuwe website van Fenêtre redigeerde Lise-Lotte de webteksten, ook bedacht zij acties voor de marketingstand van  Fenêtre op een onderwijstentoonstelling.

Inschool
Leerkrachten, intern begeleiders, (zorg)coördinatoren, directies en schoolbesturen kunnen bij Inschool terecht voor advies, ondersteuning en training. Inschool organiseert en begeleidt studiedagen, coacht en ondersteunt bijvoorbeeld bij Passend onderwijs en Brede scholen en verzorgt loopbaanbegeleiding. Inschool is een initiatief van OOG. Voor Inschool verzorgt Crowd Communicatie opdrachten op het gebied van strategische communicatie. Denk aan een pr-traject voor scholen en workshops over passend onderwijs en profilering.Klanten:
KNMG Fenetre balans NCDO logo mboRijnland Cedergroep Universiteit Leiden
Contact: , +31 (0) 6 48 31 70 42
Copyright 2011. Crowd Communicatie company. All rights reserved.
Powered by Fenêtre bv. Designed by Hellmark Design
Volg Crowd Communicatie