De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden omvat onder meer de vakgebieden filosofie, godsdienstwetenschappen, (kunst)geschiedenis, letterkunde, taalkunde en regiostudies van vrijwel de gehele wereld.

Dankzij de brede wereldwijde expertise en de internationale gerichtheid is de faculteit een van de sterkste merken binnen de Universiteit Leiden. Voor de faculteit ontwierp ik in het verleden met een gevarieerd team na doelgroeponderzoek een arbeidsmarktcampagne.