Hiervoor voer ik werkzaamheden uit als; communicatie rondom vergunningaanvragen en inspecties van onder meer nucleaire installaties. Ook schrijf ik mee aan het interne communicatiebeleid.