top of page

JELLE JOLLES

De redactie bestaat uit het lezen van het artikel en het aangeven van tekst- en taalsuggesties voorafgaand aan publicatie in populaire vaktijdschriften als van Twaalf tot Achtien en de wereld van Het Jonge Kind.
Jelle Jolles was hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidde het Centrum Brein & Leren.

bottom of page