top of page

MIJN WERK

VWS

Voor het ministerie van VWS werk ik als senior communicatieadviseur.

Jelle Jolles

Voor prof.dr. Jelle Jolles redigeerde Lise-Lotte regelmatig artikelen voor insturen naar vakbladen.

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen

Betrokken geweest als campagneadviseur voor de Faculteit der Geesteswetenschappen.

bottom of page